مهمترین خدمات سایت استخدام گران به شرح زیر می باشد:1 ـ ثبت آگهی استخدامی؛2 ـ ثبت رزومه نیروهای آماده به کار؛3 ـ ارائه روزانه هزاران فرصت شغلی به کارجویان؛4 ـ ارائه صدها رزومه نیروهای آماده به کار به کارفرمایان؛5 ـ ارائه خدمات ویژه به کارجویان و کارفرمایان محترم؛6 ـ ارائه خدمات به وسیله ربات تلگرام 8ـ اطلاع رسانی و ارتباط با مشتریان از طریق شبکه ی اجتماعی کانال تلگرام 9 ـ گستردگی کلیه خدمات در کلیه استان های کشور؛10 ـ انتشار فراخوان ­ها و استخدام های سراسری و سازمانی؛10ـ انتشار اخبار و قوانین مربوط به حوزه کسب و کار.              

فرصت های شغلی ویژه استخدام گران

استان تهران

سایر استان ها

رزومه های ویژه استخدام گران

استان تهران

سایر استان ها

رزومه های نیروهای آماده به کار استخدام گران

استان تهران

سایر استانها

استخدام های سراسری کشوری
اخبار کسب و کار و آزمون های استخدامی